Autor: Herbert K. Oprei

Vür sönd all angesch

Jedder Mensch, ov jrueß of kleng, joe, dat weäß me alljemeng, es e Extra-Exemplor, deä net mieh könt än noch net wor. Sue es et...

Dröime darf me doch

Wenn me va jät dröime deät, sönd dat mietstens schönn Jedanke, wenn dat Werklichheät da weäd, deät me sich doför bedanke. Dröime dönt wörrem janz...