Mi janz jrueß Leävensjlöck

 

Kenger, neä, wat han ich Jlöck,
ich be frueh, ha joue Sen,
nüüß wörpt mich esue jau zeröck,
jeäht jät scheäf, krigg ich dat hen.

Kenger, neä, ich han et jot,
ha jeng Ping än ben jesonk,
ich ha janz vööl Leävensmot,
erleäv ming Dag als schönn än bonk.

Kenger, neä, ich ka wahl sage,
ich ben net ärm än ha jeng Sörg,
dong jeär loufe, renne, jage,
än et jong mich selde jörreg.

Kenger, neä, als klenge Jong
braht ming Modder mich vööl beij,
dröm sag ich met Öcher Zong
üch de Worret hü frank än freij.

Kenger, neä, wat wor ich lues,
hau de rechtije Frau jefonge,
duemoels kleng än hü längs jrueß
hant vür drei janz staatse Jonge
än noch e lejjv Enkelkenk.

Kenger, neä, wat ben ich riich
an Erfahrong, Leävensjohre.
Wenn ich met angere mich verjliich,
ich ha ming Zäng noch an ming Hore.

Kenger, neä, ich koem doehenger,
dat sag ich üch heij open Stell,
datt ich als Liehrer beij de Kenger
janz noeh wor beij en Leävensquell.

Kenger, neä, sujar ming Sproech,
et Öcher Platt, dat kuuent wie jenge
angere Sproechschatz Johr för Johr
janz nöi Erkenntnisse mich brenge.

Kenger, neä, nu kreäg ich jlatt
ouch noch de Öcher-Thouet-Kruen
för minge Esatz för os Platt.
Es dat net ene schönne Luehn!

Dröm, Merssi sage e Jedanke
moss ich, denk ich sue zeröck,
Jott, der Heär, va Hazze danke
för mi baschtig Leävensjlöck.


 

Teilen

Views: 409

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert