Die Saach met dat Fonklauch

Es Üch dat ouch at ens passiert,
datt me fuppdich nüüß mieh hürt.
Me tellefoniert, da maht et Paaf,
än de Verbendong riißt  da av.

Woraa dat litt, dat weäß me net,
Me hürt nüüß mieh, kritt nüüß mieh met.
“Sonne Stronks”, deät me da bromme,
„nu ben ich en e Fonklauch komme“.

Ich ha mich dat ens övverlaat
än wooed op en Idee jebraht:
Sue e Fonklauch beij et Tellefoniere,
dat kann ouch söns ens jau passiere.

Weä ooet weäd, weäß wat ich heij meng,
va heij bes doe, da maht et Peng.
Heij woss me noch, wat me jrad wou,
da jrübelt me, wat me nu sou.

Än sue e „Fonklauch“, dat deät wieh,
me denkt beij sich: Ich weäß nüüß mieh.
Mär mietstens hat me da wier Jlöck,
än met än met könt jät zeröck.

Da freut me sich än oemt wier op,
wat futt wor, es wier ejjene Kopp.
Joe, sue e Fonklauch maht döcks Angs,
än me es frueh, wenn et wörrem langs.

Teilen

Views: 251

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert