Vür sönd all angesch

Jedder Mensch, ov jrueß of kleng,
joe, dat weäß me alljemeng,
es e Extra-Exemplor,
deä net mieh könt än noch net wor.

Sue es et ävvel ouch jewess,
datt jedder Mensch jät angesch es.
Deä enge hat e janz lues Köppche,
deä angere es e janz lahm Föttche.

Me moss et nemme, wie et könt,
ouch wenn ens Holzköpp dronger sönd.
Net jedder kann janz lang studiere,
me liert ouch vööl met uusprobiere.

Hat enge singe Plaatsch jefonge,
dat jelt för au Lü wie för jonge,
sou heä jenesse, wat heä hat,
dat sag ich eäfach sue op Platt.

Mär die, die jar nüüß fenge dönt,
wejl se schleäht ze vermeddele sönd,
die sou me sue lang ongerstötze,
bes datt se de Jesellschaff  nötze.

Nu jet et ävvel ouch Schlawiner,
die nöimt der Öcher Tüütedriehner,
die hant jeng Loss, sönd ömmer möi;
der Öcher sätt ouch „janz fuul Bröih“.

För dön ze krijje, dat se werke,
dat schafft jeä Peäd än ouch jeä Ferke.
Me kann mär hauffe, datt de Nuet
hön Mures liehrt, iehrdatt se duet.

 

 

Schlawiner= durchtriebener Nichtsnutz
Mures liere = gute Sitten lehren


 

Teilen

Visits: 367

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert