Jronk för ze laache

Der Wenkter vörbeij, et Fröchjohr es doe,
deä Wandel erleäve vür Johr för Johr.
Vezzig Dag Faaste sönd jetz eröm,
nu saht doch ens selvs,
es dat net schönn.

Weä sich besennt, wat vür Posche fiere,
hat dubbele Jronk för ze jubiliere:
Chrestes, der Heär, deä leävt, es net duet,
än vür sönd erlüest,
vörbeij Angs än Nuet.

Zweidusend Johr at sönd vür erlüest,
hat os dat auffe Jrav jetrüest.
Met der Dued es os Leäve net vörbeij,
neä, os Siel
weäd da rechtig freij.

Dröm Öcher, dött der Poschweck schmiere
än dött va Hazze Posche fiere;
lott üch de Poscheier prima schmaache,
denn vür hant werklich
Jronk för ze laache.


 

Teilen

Visits: 364

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert