De Vörfreud es en jrueße Freud

Me sou et net för möjelich haue,
dat jelt för jong Lü än för aue;
et durt net lang, es Üch dat klor,
da es et Chresskenk atwörrem doe.

Da sitt me wörrem, wie jau de Zitt;
et es e janz Johr wörrem ladritt.
Dat, wat me Daag för Daag net spürt,
de Zitt löüft wijjer onjeniert.

Wat sou me kümme, schwadroniere,
sue deät et Johr för Johr passiere.
Jeäht et Dich jot, döch Merssi sage,
datt De die Zitt dongs jot verdrage.

Än wenn me an et Chresskenk denkt,
wat os der Herrjott hat jeschenkt,
os ze erlüese, Mot ze maache,
da ka me mär va Hazze laache.


Januar 2020

Teilen

Visits: 564

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert