Wat wor dat schönn

Wat me erleävt, blivt en os dren
än maht os döcks janz joue Sen.
Weä sich besennt än denkt zeröck,
kapiert da jau: Wat hau me Jlöck.
Ouch wenn die Zitt nu längs eröm,
denkt me sich stell: Wat wor dat schönn.

Wat han ich fröiher net alles temptiert,
jedreäve, jeliert än uusprobiert;
mänches jong scheäf, mär et mietste jot,
ich hau fruehe Sen än joue Mot.
Et Portemonnee wor mänchmoel hiel dönn,
än trotzdemm sag ich: Wat wor dat schönn.

Än könt ens deä Daag, wenn op Eäde heij
ming Zitt verjange än för ömmer vörbeij,
der Heär mich hoelt en de Evvigheät,
da hauff ich, datt et noch schönner weäd;
sag deip uus mi Hazz da „Merssi“ a Höm:
Mi Leävens-Jeschenk, wat wor dat schönn!


 

Teilen

Visits: 541

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert