Autor: Herbert K. Oprei

Dröime darf me doch

Wenn me va jät dröime deät, sönd dat mietstens schönn Jedanke, wenn dat Werklichheät da weäd, deät me sich doför bedanke. Dröime dönt wörrem janz...

Peäderstadt Oche

Joe, Oche es en Peäderstadt, ich froeg Üch, va wann sönd vür dat? Wenn me dat eruiere deät, der Kejser Kaal hau mänech e Peäd....