Kategorie: Öcher Platt

Peäderstadt Oche

Joe, Oche es en Peäderstadt, ich froeg Üch, va wann sönd vür dat? Wenn me dat eruiere deät, der Kejser Kaal hau mänech e Peäd....

Der Mäi-Reän

Ich weäß net, weä dat opjebraht, mär et weäd jeddes Johr jesaht, datt os der Mäi-Reän schönner maht. Ich ha mich dat ens jot bedaht:...